پناهیان جلیلی

مصطفی زرقونی/ از معدود سخنان درست و منطقی که در ایام انتخابات از حسن روحانی شنیدم همین  بود که گفت: بعد ازجمعه شنبه است کاری نکنید شرمنده شوید.

حرفی که هفت سال پیش یعنی یک سال بعد از ناسپاسی  نسبت به تصمیم بزرگ اقیانوس ملت در سال ۸۸ گفتیم و نشنیدند را در همه این هفت سال تکرار کردیم و گوش شنوایی نبود تا به اینجا رسید و شک ندارم باز هم نخواهند شنید و عبرت نخواهند گرفت.

عبرت نخواهند گرفت چون جایشان نرم و گرم است و هزینه ای که می شود از جیب انقلاب و ارزش ها و منابع ملت و عمومی است نه از جیب خود، چون هرگاه شکست خوردند جایزه ای بهتر و بزرگ تر نصیب شان شده و بیشتر تشویق شدند و به مناصب قبلی خود یا حتی بهتر از آن دست یافتند و بیچاره مردمی که از بیم آن به این پناه بردند.

چرا عبرت بگیرند وقتی از فردا صبح راننده و چلو و پلو و خدم و حشم شان برقرار است و هرگز کسی معترض آن ها نمی شود؟ چرا عبرت بگیرند وقتی کسی از آن ها حساب نمی کشد که چرا سال های سال این حجم دارایی های مادی و معنوی را هدر می دهید و دائما شکست می خورید؟

سال ۹۲ که مهندس مشایی به عنوان ناب ترین  نماینده تفکر احمدی نژاد رد صلاحیت و حسن روحانی تایید شد باید می فهمیدند در بر کدام پاشنه قرار است بچرخد؛  نفهمیدند نتیجه آن شد که دیدیم در حالی که مدعی بودند سونامی جلیلی در راه است ، سونامی جلیلی در "دریاچه" آرای مردم گم شد و مدعیان بهانه آوردند که «احمدی نژاد مقصره» چون از جلیلی حمایت نکرده! 

جماعتی از جمله شیخ علیرضا پناهیان که از سونامی جلیلی سخن می گفت بلافاصله بعد از باخت و دو سه روز سرخوردگی ، به زبان آمد و ادعا کرد که احمدی نژادِ منحرف مقصر است که از ما حمایت نکرده و هرگز کسی آن ها را مواخذه نکرد که چه توقع بیجایی!  وقتی اصل جنس را کنار زدید چرا باید از فیک و بدلی آن حمایت کند و اصلا جلیلی و رئیسی چه ربطی به تفکر احمدی نژاد دارد!

متکبران عبرت نگرفتند و این بار آن بخش از شعارهای احمدی نژاد که مربوط به محرومین بود را از آنِ خود کردند و بقایی و احمدی نژاد را کنار زدند به گمان اینکه انتخاب می شوند . غافل از اینکه خدا هرکسی را شایسته اداره مومنان نخواهد کرد . سنت های الهی را نادیده گرفتند و رئیسی را پروبال دادند و باز نتیجه آن را دیدند. 

ناسپاس هایی که به طمع "گندم ری" احمدی نژاد را رها کردند اگر به"جوی ری" هم برسند چند صباحی بیشتر دوام نخواهند آورد و سرانجامی بهتر از یاران بی وفای مختار پیدا نخواهند کرد.

از این جماعت بعید ندانید که این بار هم شیخ علیرضا پناهیانِ دیگری را بفرستند تا همچون سال ۹۲ بگویند  احمدی نژاد مقصر است که از جلیلی و رئیسی حمایت نکرد اما تردید نکنید که این حرف قدیمی و نخ نما شده و گوینده بیش از پیش خود را مضحکه خواهد کرد. 

احمدی نژاد پیشاپیش گفته بود این ها چه سرانجامی خواهند داشت و از همان ابتدا راهش را از این ها جدا کرد.

مشکل این جماعت در ناسپاسی و بی بصیرتی و بی وفایی و بی خدایی است و دردشان درمان نخواهد شد و همچون قوم بنی اسرائیل اگر چهل سال هم زمان برد سرگردان خواهند بود و باز کسانی مثل علیرضا پناهیان پیدا خواهد شد که مانع توبه شان شده و سرگردانی شان را بیشتر کند. 

روحانی به خوبی میدانست بعد از جمعه ، شنبه است ؛ من هم به عنوان یک شهروند ساده و تماشاچی می دانستم. این جماعت متکبر و متوهم اگر نمی دانستند ، عذرخواهی که در قد و قواره شان نیست دست کم سکوت کنند.