* سخنگو – مصطفی نیکومنش؛ امیرحسین پارسا  متولد ۱۳۵۵ در کاشان است که عضو شورای اسلامی شهر کاشان که در سال دوم شورا با انصراف آقای عرب بیگی وارد شورای شهر کاشان شد، وی در جدیدترین اظهار نظر خود در مراسم افتتاح پروژه های تاکسیرانی گفتند: " شورای اسلامی شهر از همه لوایح و همه دیدگاه های شهردار دفاع می کند". این مطلب در سایت و کانال شهرداری کاشان منتشر شده است.

سوال اینجاست که خود آقای شهردار باید در اصل در برابر شما و اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مردم شریف شهر کاشان از طرح های خود دفاع کند نه اینکه نهاد نظارتی بر شهردار از تمام ( تاکید شده تمام لوایح) طرح ها و لوایح شهردار دفاع کند! در برابر چه کسی دفاع کنید؟ در برابر مردم شریف شهر کاشان که شما را برای نظارت بر شهردار شهر انتخاب نموده اند؟

حال باید پرسید که چرا و به چه دلایلی پارسا، این عضو شورای شهر کاشان به این صراحت اعلام کرد چک سفید امضا به شهردار داده است؟ هرچند شنیده ها حکایت از آن دارد که ریاست امیرحسین پارسا در جمع هئیت عاشورائیان و ایجاد تفکری خاص در اطرافیان جناب آقای رضوان نژاد باعث این امر شده است نباید نادیده گرفت که امیرحسین پارسا از چهره های نزدیک به آقای رضوان نژاد معاونت سابق فرمانداری کاشان و لیدر جریان شورای اصولگرایی کاشان محسوب می گردد.

امید است تا اعضای محترم شورای اسلامی شهر کاشان به جای پرداخت چک سفید امضا به شهردار به وظیفه قانونی خود عمل نمایند.

 

 

پایگاه خبری تحلیلی سخنگو