لوگو سخنگو

به نام خالق بهار

مخاطبان ارجمند

سلام ودرود بر یکایک شما که در این چند سال ما را یاری نمودید و در این مدت کوتاه وقفه در سایت سخنگو جویای ما بودید، به دلایل متعدد سایت سخنگو از حدود یک ماه قبل از انتخابات در بروز رسانی اخبار و انتشار مطالب متوقف شد که اینک با تحریریه جدید و از دوستداران جناب آقای احمدی نژاد و حامیان گفتمان بهار شروع کار مجدد می نماید.
امید است ما را در راه اهدافمان یاری نمایید.