دکتر محمود احمدی نژاد به منظور سخنرانی در یادواره شهدای عملیات خیبر به ورامین سفر می کند.

به گزارش دولت بهار دکتر محمود احمدی نژاد به منظور سخنرانی در یادواره شهدای عملیات خیبر به ورامین سفر می کند.

این مراسم روز پنجشنبه این هفته در گلستان شهدای سید فتح اله ورامین برگزار خواهد شد.

 

 

پایگاه خبری تحلیلی سخنگو