دنیا پوچ تر از آن است که گاهی بر سر حمایت های بی دلیل و با دلیل از افرادی که نه منفعتشان به ما می رسد و نه نگاهشان بر سر هم بکوبیم و ندای " انا الحق" سر دهیم.

هرچند هستند هنوز کسانی که بدون آلودگی به به سیاست زدگی های شرقی و غربی و وسطی همچنان در راه انسانیت جانفشانی می کنند و حال سرباز حقیقی یا مجازی فرقی نمی کند پیامبر رساندن انسانیت به نسل بعدی هستند، اما تعدادشان اندک و دستشان بسته است.

فرق دارد بین شهید و مسئول! شهید رفت تا گزندی به کشور وارد نشود و مسئول هست تا…

فرصتی دست داد تا میهمان یاوران خمینی (ره) در کاشان باشم شهیدانی که از همه وجودشان گذشتند تا امروزمان بتن ریزی نگردد و چرخ زندگیمان هم بچرخد.
در میان مهمانی شهیدان کاشانی در گلستان دارالسلام کاشان به قبور شهیدانی خاص و سردارانی آسمانی رسیدیم که عکس ها در ذیل منتشر می گردد، باشد تا مورد توجه ایشان باشیم. 

 

 

پایگاه خبری تحلیلی سخنگو

 

پایگاه خبری تحلیلی سخنگو

 

پایگاه خبری تحلیلی سخنگو

 

پایگاه خبری تحلیلی سخنگو

 

پایگاه خبری تحلیلی سخنگو

 

پایگاه خبری تحلیلی سخنگو

 

پایگاه خبری تحلیلی سخنگو

 

پایگاه خبری تحلیلی سخنگو

 

پایگاه خبری تحلیلی سخنگو

 

پایگاه خبری تحلیلی سخنگو