پایگاه خبری سخنگو با تلاش و کوشش عده ای از فعالان حوزه خبر و جمعی از اساتید دانشگاه و حوزه و تیمی متشکل از نویسندگان جوان کشور در آذرماه ۱۳۹۴ با هدف انتشار ۲۴ ساعته اخبار ایران و جهان و به صورت مستقل با دیدگاه عدالت محور در راستای روشنگری و اطلاع رسانی دقیق با احترام به افکار عمومی و با نقدی منصفانه حول محور آزادی بیان ، شروع به کار نمود.
امید است تا مخاطبان ارجمند ضمن بازدید و خمایت های مادی و معنوی از سایت ، ما را از نظرات سازنده خود بهرمند سازند.
لازم به ذکر است با توجه به استقلال این پایگاه خبری از احزاب و جریان های سیاسی ، نیاز به حمایت مخاطبان خود دارد که می توانید از طریق قسمت “حمایت از ما” و همچنین با ارائه آگهی های خود ، ما را در راستای رسیدن به اهداف و خدمتگذاری شما مخاطبان ارجمند یاری فرمایید.