برزک 1

به گزارش سخنگو، محمد مهرانفر رئیس شورای اسلامی شهر برزک که سالیان سال است با خدمت رسانی خالصانه در راستای تحقق عدالت اجتماعی در منطقه برزک و نه تنها در شهر برزک بلکه در بخش برزک مشغول رفع مشکلات خدمات شهری و روستایی و همچنین بازگشایی گره از مردم منطقه برزک و روستاهای همجوار است که به یاری حق تعالی تا کنون توانسته مسائل بزرگی را در مدیریت شهری شهر برزک حل نموده و از این طریق به مردم آن دیار کمک شایانی نماید.
اقدامات مهرانفر ریاست شورای شهر برزک در خصوص " قطع ید " سودجویان و افرادی که نه تنها در مدیریت شهری خلل ایجاد می نمایند بلکه باعث عدم رشد و شکوفایی شهر و دیار برزک می شدند و سبب بروز مشکلات عدیده ای برای شهروندان و مردم آن دیار داشتند باعث شد تا این سودجویان به فکر مهندسی انتخابات در راستای تخریب " محمد مهرانفر " رئیس فعلی شورای اسلامی شهر برزک نمایند، لذا با برنامه ریزی گسترده از ماه ها قبل با صرف هزینه های هنگفت و تزریق پول های کثیف اقدام به تخریب چهره انقلابی و ولایی این خادم مردم برزک نمودند تا به خیال خامشان بتوانند دست مهرانفر را از مدیریت شهری و نظارت بر مدیریت شهری قطع نمایند تا اقدامات خود را راحت انجام دهند، غافل از اینکه مردم دیار برزک قدرشناس ، فهمیم و انقلابی هستند و با وجود این حجم تبلیغات گسترده و کثیف جودیان علیه محمد مهرانفر ، با حضور گسترده خود در پای صندوق های رای بار دیگر با اعتماد و انتخاب " محمد مهرانفر " نقشه شوم جودسویان را نقشه بر آب کردند و نشان دادند به مهرانفر اعتماد کامل دارند.
امید است تا با این اعتماد مردم دیار برزک با وجود این حجم دشمنان، در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر برزک هم شاهد ریاست محمد مهرانفر این چهره خدوم و مدیر و مدبر بر مسند نظارتی مدیریت شهری برزک باشیم .