099

به گزارش سخنگو، دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز با حضور در وزارت کشور به همراه مهندس اسفندیار رحیم مشایی و مهندس بقایی به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نمود.

  1. masood می‌گه:

    نظام می خواهد روحانی رای بیاورد. احمدی نژاد هم با تحریم انتخابات دقیقا دارد در همین پازل بازی کرده و به رای آوردن روحانی حداکثر کمک را می نماید.