به گزارش سخنگو ، نهمین قسمت از مجموعه خشت خام که به کارگردانی حسین دهباشی تولید می شود، به گفت و گو با عبدالرضا داوری اختصاص داشت.

در دقایق پایانی این گفت و گو، حسین دهباشی با طرح این ادعا که دوره تاریخی احمدی نژاد تمام شده است، از عبدالرضا داوری پرسید: «سال آینده انتخابات ریاست جمهوی است، چه زمانی باید منتظر کاندیداتوری عبدالرضا داوری در انتخابات ریاست جمهوری باشیم؟!»

در پاسخ به این پرسش عبدالرضا داوری بدون رد احتمال کاندیداتوری اش در انتخابات ریاست جمهوری، با خنده ای از سر رضایت گفت: «نمی دانم! فکر نکردم. اقای احمدی نژاد ۴۹ سالگی شد. فکر می کنم اگر وارد دهه ششم زندگی بشویم از بین نسل ما هم یک نفر رئیس جمهور می شود. فکر می کنم ۱۰ – 12 سال دیگر وقت آن است.»

وی در پاسخ به این سوال دهباشی که اگر نسل ما رئیس جمهور شود چه کار می کند که روسای جمهور قبلی انجام نداده اند، خاطرنشان کرد: «هنوز ریل حکومت داری تغیر نکرده است حتی علیرغم حضور احمدی نژاد در قدرت. این ریل را باید عوض کرد. ریلی کهع مردم موثر باشند. مردم جز تاثیر محدود سیاسی مشارکت نهادینه شده ندارند و دمکراسی ناب باید داشته باشیم. ریل دولت باید عوض شود. احمدی نژاد دنبال این بود و می خواست همه منابع را در اختیار مردم قرار دهد اما نگذاشتند». 

حسین دهباشی در پایان خطاب به داوری گفت: «امیداورم شما رئیس جمهور شوید و ببینیم نسل ما چه می کند» و داوری هم در واکنش اظهار کرد: «ما در خدمت شما هستیم!»

نکته جالب توجه اینکه عبدالرضا داوری در خلال این پرسش و پاسخ ها هرگز تمایلش به رئیس جمهور شدن را رد نکرد!