احمدی نژاد هاشمی روحانی

به گزارش سخنگو به نقل از دولت بهار، انتشار خبر سفر دکتر محمود احمدی نژاد به آمل برای سخنرانی در یادواره شهید مدافع حرم، هادی جعفری، عصبانیت رسانه های محلی حامی فتنه گران را در پی داشته است.

در همین زمینه یکی از سایت های محلی بنفش نوشت: «به نظر می رسد با توجه به رویگردانی بسیاری از علمای طراز اول و بزرگان کشور از محمود احمدی نژاد به واسطه حمایت هایش از جریان انحرافی، روز سیاه مجلس و… بهتر بود تا در چنین مراسم بزرگی که یادمان یک شهید والا مقام است از سخنرانی دیگر که حواشی های اینچنینی نداشت استفاده می شد.»

یک دیگر از سایت های هوادار فتنه نیز نوشت: «وزارت کشور در زمان احمدی نژاد به هیچ وجه اجازه برگزاری چنین مراسماتی را در این سطح برای اصلاح طلبان صادر نمی کرد و حتی برنامه های محفلی نیز (خصوصا در شهرهای کوچک)د چار مشکلات زیادی بود چه برسد به برگزاری برنامه هایی به این گستردگی در شهرستان ها که اصلا در مخیله هیچ فعال سیاسی اصلاح طلبی نمی رسید. پس این هم از برکات دولت اعتدال است که ایشان آزادانه و بدون هیچ ممانعتی برای دومین به بار به مازندران سفر می کند. سفر قبلی در بابل بود که حواشی بسیار آن موجب تغییر فرماندار وقت بابل شد حال باید دید حضور احمدی نژاد در امل چه حواشی خواهد داشت.»

این در حالی است که سران سبز و بنفش از ابتدای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال ۸۴ مشغول سخن پراکنی آزادانه علیه دولت خدمتگزار بودند و  تا پایان دوره ریاست جمهوری او حتی یک روز هم زبان به کام نگرفتند. در مقابل محمود احمدی نژاد سه سال است که در برابر روند تضییع منافع ملی و اهانت های سران اعتدال سکوت کرده است.

سایت ندای دانشجوی مازندران در واکنش در واکنش، نوشت: «پس از انتشار خبر مربوط به آمدن محمود احمدی نژاد به آمل، رسانه های حامی عناصر فتنه در مازندران با سردرگمی و بدون منطق و استدلال درست، تلاش به حاشیه راندن موج حاصل از خبر مربوط به آمدن دکتر احمدی نژاد به آمل را دارند. این رسانه ها با زیر پا نهادن اخلاق رسانه ای مدعی شدند که مراسم یادبود شهید آملی مدافع حرم با حضور احمدی نژاد به کام برخی هاست! و استدلال جالب و بی محتوای دیگر این رسانه ها این بوده است که حضور رئیس جمهور سابق و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مازندران نیازمند اجازه رئیس دولت فعلی است! و حضور وی را در مازندران از برکات دولت اعتدال عنوان داشتند! این استدلال ها آنقدر سطحی و بی محتواست که حتی ارزش پاسخ دادن را هم ندارند.»