E321756D-313F-4D58-BBAB-0F4E88F1BB79-258-0000003EA040DA45

به گزارش سخنگو به نقل از كاشان نيوز، شهردار هر دو شهر از ادامه کار در دوره جدید بازمانده و برای کاشان سرپرست تعیین گردید اما شهردار آران و بیدگل مشخص شد و فهیمه فرزانگان به عنوان سرپرست این شهرداری انتخاب شد تا در فاصله طی مراحل قانونی تا صدور حکم شهردار امور جاری شهرداری را مدیریت کند.

مهندس بهروز گرانمایه در این جلسه بعنوان سرپرست شهرداری کاشان و دکتر رضا رمضانی که تا کنون مدیریت دفتر نماینده آران و بیدگل را بعهده داشت بعنوان شهردار آران و بیدگل تعیین شدند.